Löydä yhteys välillenne uudelleen!

Tässä oppaassa käymme läpi mitä tunneyhteys tarkoittaa ja miten voit tuntea yhteyttä paremmin suhteessa. Oppaan konkreettisten harjoitusten avulla voitte muodostaa kadonneen yhteyden uudelleen tai vahvistaa jo olemassa olevaa yhteyttänne!

Lukemalla oppaan...

  • Tiedät mitä tunneyhteys tarkoittaa.

  • Ymmärrät miten tärkeää on tuntea yhteyttä suhteessa.

  • Opit löytämään kadonneen yhteyden uudelleen tai vahvistamaan jo olemassa olevaa yhteyttä välillänne.

Oppaassa on konkreettisia harjoituksia yhteyden muodostamiseksi.