uskalla innostua finland, tietosuoja

Alta löydät virallisen tietosuojaselosteemme. Lyhyesti se tahtoo sanoa, että tietosi ovat turvassa meillä, emme ikinä anna tietojasi ulkopuolisille ilman lupaasi ja käytämme tietojasi sinun toiveitasi kunnioittaen. Rakastamme pitää yhteyttä asiakkaisiimme ja kaiken yhteydenpitomme tarkoituksena on palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Sitoudumme kunnioittamaan yksilön tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.

Pyydämme henkilötietoja vain omaa asiakasrekisteriämme varten, emme luovuta tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.
 

Yhteystiedot:

Uskalla Innostua, Kuparitie 16e, 00440 Helsinki

+358 45 1145 866 | tiimi(at)uskallainnostua.fi | www.uskallainnostua.fi

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä: 10times Oy / Uskalla Innostua | Y-tunnus 1563298-3


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jussi Parviainen | 10times Oy | jussi@times.fi | +358 40 5858824


3. Rekisterin nimi: Uskalla Innostua -jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä Uskalla Innostua Finland:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen tiimi(at)uskallainnostua.fi

Rekisteri pitää sisällään:
- www.uskallainnostua.fi asiakkaat ja yhteydenotot
- www.valmennusmatkat.fi asiakkaat ja yhteydenotot
- www.ilkkakoppelomaki.com asiakkaat ja yhteydenotot
- www.parempaatyoelamaa.fi asiakkaat ja yhteydenotot
- www.tonyrobbinsfinland.com asiakkaat ja yhteydenotot
- Uskalla Innostua -verkkokauppa asiakkaat
- Uskalla Innostua -viikkokirjeen tilaajat


5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite tai -osoitteet
- Postiosoite
- Puhelinnumero(t)
- Tiedot käsitellyistä tilauksista
- Kiinnostuksen kohteet
- Tilausten seurantatiedot

Verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat lisäksi:
- Käyttäjätunnus
- Salasana
- Asiakasnumero


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

Tietoja kerätään mm. seuraavilta nettisivuilta: 
- www.uskallainnostua.fi
- www.valmennusmatkat.fi
- www.parempaatyoelamaa.fi
- www.ilkkakoppelomaki.com
- www.tonyrobbinsfinland.com
- Uskalla Innostua -verkkokaupan asiakastietoina (kauppa.uskallainnostua.fi) 
- Muiden Uskalla Innostua Finland:n omistuksessa olevien www-sivujen kautta


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin Uskalla Innostua Finland:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.


8. Tietojen säilyttäminen
Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.


9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla info(at)uskallainnostua.fi


10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen info(at)uskallainnostua.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.


11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen käyttämistä.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Onko sinulla kysyttävää tietosuojastamme?
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi puhelimessa 045 1145 866 ja sähköpostitse osoitteessa tiimi(at)uskallainnostua.fi