Mitä parempi suhde itseen, sitä enemmän asiat ovat hallinnassa

Milloin asioille ei voi mitään

Hallinnan tasot kuvataan ympyränä, jossa uloin kehä on se, jota ei voi hallita. Tällä kehällä ei voi vaikuttaa asioihin tai ihmisiin, eikä kumpaakaan voi hallita. Tällä kehällä olevat asiat ja ihmiset ovat liian kaukana omasta vaikutuspiiristä.

Jos viipyy tällä uloimmalla kehällä, elämä tuntuu kaaosmaiselta, koska asiat eivät suju eivätkä ihmiset toimi niin kuin haluaisi. Silloin turhautuu puhuessa asioista, joille ei voi mitään. Stressi kasvaa ja tuntee itsensä riittämättömäksi. On helppoa syyttää muita huonosta olostaan. Suhde itseen tuntuu tasapainottomalta.

Milloin asioihin voi vaikuttaa

Toinen kehä on sellainen, jossa voi toimia vaikuttajana, mutta asiat ja ihmisten toiminta ovat hallinnan ulkopuolella. Tälläkin kehällä turhautuu silloin, kun keskittyy asioiden tai ihmisten hallintaan. Toisella kehällä vain vaikuttamiseen keskittyminen tuo tuloksia. Asioihin ja ihmisiin voi vaikuttaa vain itsensä hallinnan kautta.

Hyvä suhde itseen auttaa pysymään hallinnassa

Sisin kehä on se kehä, joka on täysin omassa hallinnassa. Tällä kehällä voi toimia vapaasti päätöksiä ja valintoja tehden. Tällä kehällä on yksin tunteiden ja ajatusten kanssa. Kun tällä kehällä tekee niitä asioita, joita tuntee oikeaksi tehdä, ajattelee niitä ajatuksia, jotka tuntuvat hyvältä, tuntee täyttä hallinnan tunnetta. Tältä kehältä voi halutessaan levittää rakkautta, myötätuntoa ja kannustusta tuolle toiselle kehälle.

Jos on hyvä suhde itseen, on helpompi pysyä sisäkehällä. Uskalla Innostua –valmennusillassa 10.5. puhutaan siitä, miten hyvän suhteen itseen voi rakentaa. Katso lisää Uskalla Innostua -valmennusillat >