Henkinen valmennus

Tie menestykseen ja hyvinvointiin alkaa mielen selkeydestä

"Tärkein taito elämässä on oppia olla ottamatta omia ajatuksiaan liian vakavasti".

Juha Kivinen on henkinen valmentaja, joka auttaa kiireisiä elämänpyörteissä olevia ihmisiä pääsemään irti oman mielensä rajoitteista ja inspiroi heitä löytämään omat sisäiset voimavaransa, josta he ammentavat voimaa elää oman itsensä näköistä, täyttä elämää sopusoinnussa muiden ihmisten ja luonnon kanssa. Hän yhdistää valmennuksissaan koko laajan osaamisensa ja kokemuksensa niin valmennuksesta, mielen toiminnasta, ajatusten vaikutuksesta, ihmisten energioista aina liiketoiminnan ymmärtämiseen. Hänen valmennuksissaan ohjaavana elementtinä on ymmärrys siitä, mistä kokemuksemme elämästä muodostuu.

Juha toimi ennen valmentajan uraansa useita vuosia ICT-alan erilaisissa kehitys- ja asiantuntija tehtävissä. Työ oli mielenkiintoista ja rahallisesti palkitsevaa, mutta myös hyvin stressaavaa ja kiireistä jatkuvan muutoksen ja uuden oppimisen ristiaallokossa. Työ vei suurimman osan huomiosta myös vapaa-ajalla ja perheelle ei riittänyt aikaa. Hän alkoikin tuntea elävänsä muiden ehdoilla, stressaantuneena ja elämäänsä tympääntyneenä. Lisäksi oman pojan vakava sairastuminen lisäsi pahaa oloa. Työkaluja oman itsen johtamiseen ja terveempään ajatteluun ei oikein ollut.

Käännekohta tapahtui reilu kymmenen vuotta sitten kun hän teki päätöksen suunnan muuttamiseen omassa elämässään. Hän alkoi intohimoisesti opiskella itsensä kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta ja käymään alan seminaareissa sekä valmennuksissa. Hän tutustui alan gurujen ajatuksiin Suomessa ja maailmalla opiskellen kaikkea, mikä liittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  Vuosien kouluttautumisen ja henkilökohtaisten valmennuksien jälkeen Juha toimii nyt oman intohimonsa parissa keskittyen asiakkaidensa henkilökohtaiseen kehitykseen.

Juha on opiskellut kansainvälisestikin tunnettujen huippuvalmentajien kuten Michael Neilin opissa, matkustaen eri puolille maailmaa jatkaakseen valmentautumistaan tarjotakseen asiakkailleen parasta. Hän harjoittaa valmennuksissaan Inside-Out filosofiaa erikoistuen henkisen valmennuksen hyödyntämiseen elämän eri osa-alueilla.

Juha tuo valmennuksiin aivan omanlaistaan läsnäoloa ja lämpöä, joka luo rauhaa valmennettaviin. Hänen tapansa käsitellä asioita on konkreettista ja pyrkimyksenä on aina eteenpäin meneminen asiakkaan omassa muutoksessa.

Kuten Juha toteaa ” Tavoitteenani valmennuksissani on aina se, että valmennettava löytää aina jotain itsestään, saa uusia oivalluksia tai tuo elämäänsä jotain uutta ja konkreettista, joka auttaa häntä viemään elämäänsä eteenpäin. Joskus muutokset ovat pieniä, mutta usein ne ovat todella isoja ja mullistavia.”

 • Valmentaja, yrittäjä
 • Transformative Coach - Michael Neill Supercoach Academy 2016
 • Henkinen valmentaja 2013
 • Life Coach 2012
 • NLP Master 2012
 • Erä- ja luonto-opas 2015 -
 • Ammattiopettaja
 • MBA (Tradenomi YAMK)
 • ICT- ja koulumaailma 1995 - 2013

Henkinenvalmentaja Juha Kivinen

Kotipaikkakunta: Hämeenlinna
Valmennusten toteuttaminen: 

 

 • Henkilökohtainen valmennus Helsinki - Tampere akseli
 • Ryhmävalmennukset ja seminaarit koko Suomi
 • Puhelin/Skype-valmennus koko Suomi
   

Ota yhteyttä

p. 040 868 5549 | juha@uskallainnostua.fi

 

Juhan omat sivut:

www.henkinenopas.fi

Olin eilen Juha Kivisen pitämässä Onnellisuusillassa täällä Turussa ja se oli todella antoisa. Illan sisältö oli kiinnostava ja inspiroiva ja Juhan persoona on lämmin, hauska ja hänellä on paljon kokemusta, tietoa, taitoa ja viisautta. Hän pitää viikonloppukurssin tässä kuussa taas Turussa ja haluaisin lämpimästi suositella hänen valmennuksiaan. Kannattaa tarttua tilaisuuteen!
— Nina Heino